Szanowni Państwo

Biuro Rachunkowe Argentarius spółka z o.o. w Gliwicach prowadzi kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie księgowości, kadr i płac oraz podatków.

Księgowość

Prowadzimy:

 • księgi rachunkowe,
 • podatkowe księgi przychodów i rozchodów,
 • ewidencje ryczałtu ewidencjonowanego,
 • ewidencje Vat,
 • ewidencje środków trwałych,
 • ewidencję wyposażenia,
 • inne ewidencje wymagane przepisami.

Sporządzamy:

 • deklaracje podatkowe,
 • sprawozdania finansowe,
 • sprawozdania statystyczne,
 • porady w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
 • rejestrujemy podmioty gospodarcze w US i ZUS, a także aktualizujemy dane,

Dodatkowe usługi:

 • opracowywanie zakładowego planu kont,
 • opracowywanie zasad polityki rachunkowości,
 • dodatkowe raporty i instrukcje,
 • pomoc w redagowaniu podań,
 • pomoc w odzyskiwaniu należności od dłużników,
Argentarius sp.z.o.o.

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 44-100 Gliwice, ul. Bojkowska 6
(032) 230 68 62, (032) 230 68 63
NIP 631-22-00-321
  Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość Kapitału Zakładowego 60.000,00zł
Numer KRS 0000089907