O Nas

Szanowni Państwo Serdecznie witamy na stronie internetowej firmy "ARGENTARIUS" sp. z o.o. Pragniemy zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą ofertą, obejmującą usługi w zakresie obsługi księgowo-finansowej przedsiębiorstwa.

Korzyści płynące ze współpracy z naszą firmą to:

unikanie tworzenia dodatkowych miejsc pracy związanych z rachunkowością,
kierowanie się profesjonalizmem, dobrem Klienta, etyką zawodową i tajemnicą informacji.
sporządzanie sprawozdań finansowych , obsługa i szkolenia pracowników w zakresie spraw bhp zgodnie z obowiązującymi przepisami.
pomoc w zakładaniu firm oraz wypełnianiu w związku z tym wszelkich dokumentów,
pomoc w prowadzeniu spraw finansowo – księgowych w wyprowadzaniu zaległości
reprezentacja podatników przed organami podatkowymi US i ZUS .

Posiadamy profesjonalne przygotowanie i praktykę zawodową w zakresie obsługi małych i dużych podmiotów gospodarczych. Dysponujemy państwowymi uprawnieniami na wykonywanie w/w usług oraz ubezpieczeniem OC w towarzystwie ubezpieczeniowym. Zatrudniamy pracowników wyspecjalizowanych w dziedzinie rachunkowości i finansów posiadających certyfikaty.

Mając na uwadze Państwa drogocenny czas staramy się ułatwić kontakty poprzez dojazd bezpośrednio do Klienta.

Księgowość

Szanowni Państwo Biuro Rachunkowe Argentarius spółka z o.o. w Gliwicach prowadzi kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie księgowości, kadr i płac oraz podatków.

Prowadzimy:

księgi rachunkowe,
podatkowe księgi przychodów i rozchodów,
ewidencje ryczałtu ewidencjonowanego,
ewidencje Vat,
ewidencje środków trwałych,
ewidencję wyposażenia,
inne ewidencje wymagane przepisami.

Sporządzamy:

deklaracje podatkowe,
sprawozdania finansowe,
sprawozdania statystyczne,
porady w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
rejestrujemy podmioty gospodarcze w US i ZUS, a także aktualizujemy dane,

Dodatkowe usługi:

opracowywanie zakładowego planu kont,
opracowywanie zasad polityki rachunkowości,
dodatkowe raporty i instrukcje,
pomoc w redagowaniu podań,
pomoc w odzyskiwaniu należności od dłużników,

Kadry i Płace

Prowadzimy:

akta osobowe pracowników,
kartoteki wynagrodzeń pracowników,
ewidencje pracownicze,
pełną obsługę umów zleconych i o dzieło,

Sporządzamy:

listy płac,
deklaracje podatkowe PIT,
deklaracje ZUS,
dokumentacje dla pracowników,
raporty RMUA,

Dodatkowe usługi:

opracowywanie regulaminu pracy,
opracowywanie regulaminu wynagradzania,
dodatkowe ewidencje,
szkolenia BHP pracowników,

Argentarius sp.z o.o.
Biuro Rachunkowe
ul. Bojkowska 6
44-100 Gliwice
Telefon: (32) 230 68 62, (32) 230 68 63
e-mail: argentarius@argentarius.pl